Jumat, 08 Mei 2015

cincin palladium


PENGERTIAN PERNIKAHAN 

Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. dan setelah menikah biasanya kita tidak asing lagi yang dengan namnya cincin kawin sebagai simbol cinta dari keduannya 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar